Uutiset

WANTED: OSALLISTUJIA ENERGIAINVESTOINTIEN ARVIOINTITYÖKALUN KEHITTÄMISEEN

Pyydämme asiantuntijaorganisaatioiden ja loppukäyttäjien eli yritysten apua työkalun kokoamiseen ja toiminnan testaukseen.

METE2-hankkeessa kehitetään uusiutuvan energian- ja energiatehokkuusinvestointien laskentatyökalua, jonka avulla yritykset pystyvät arvioimaan itse energiainvestointien kannattavuutta esimerkiksi aurinko- tai lämpöpumppujärjestelmien osalta.

Laskentatyökalu käyttää nettonykyarvomenetelmää (NPV), jonka avulla selvitetään takaisinmaksuaika vuosina, ja lisäksi muita investoinnin arvioinnin kannattavuuden mekanismeja. Työkaluun tulee lisäksi selitykset mekanismeille, jotta sen käyttö olisi vaivattomampaa.

Osallistumalla kehitystyöhön, voit vaikuttaa mm. siihen, millä parametreillä laskuri tulee toimimaan ja minkälaisia tuloksia siitä on mahdollista saada ulos.

Ilmoituksen halukkuudesta laskurin beta-version testiin ja mahdolliset kysymykset laskuria koskien voit laittaa hankkeen projekti-insinööri Ona Vassallolle osoitteeseen: onachristina.vassallo@hamk.fi

 

METE-hankkeet

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE2

Hämeen ELY- keskuksen rahoittama hanke (1.6.2022 - 30.6.2024), jossa on tavoitteena siirtää tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista SOTE- ja palvelualan mikro- ja pienyrityksille Hämeessä. Lisäksi tarkoituksena on rakentaa energiatehokkuustyökalu kaikkien yrityksien käyttöön. Lue lisää METE2 hankkeesta.

Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut eli METE(päättynyt)

Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen rahoittama hanke (1.1.2020 - 30.6.2022), jossa tavoitteena oli siirtää tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista mikro- ja pienyrityksille Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Lue lisää METE1 hankkeesta.

 

Kaikki METE- hankkeet julkaisevat näillä sivuilla tietoa vähähiilisistä energiaratkaisuista, kehittämisprosessista ja tuloksista.

Ajankohtaista

Katso YouTubesta asiakkaiden kertomat mete- hankkeen hyödyt yrityksille

 

METE - Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät energiaratkaisut ovat tärkeitä maaseudun mikro- ja pienyrityksille ja maaseudun menestykselle. Investointi energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan pienentää hiilijalanjälkeä, mutta tuo myös taloudellisia säästöjä.

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on siirtää tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta sekä uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista ja vaikutuksista maaseutukunnissa toimiville pien- ja mikroyrityksille. Tavoitteena on edistää ja rohkaista energiatehokkaita toimintamalleja, jotka osaltaan lisäävät maaseudun elinvoimaisuutta ja maaseudulla toimivien yritysten kilpailukykyä. 

 

Osana ilmastosopimusta

Hallitusohjelman (2019) mukaan ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Edistämällä energiatehokkaiden toimintamallien käyttöönottoa Suomen maaseutukuntien pien-ja mikroyritysten keskuudessa voidaan osaltaan edesauttaa Suomen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentymistä.