METE on Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen rahoittama projekti, jossa tavoitteena on siirtää tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista mikro- ja pienyrityksille Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Projekti julkaisee näillä sivuilla tietoa vähähiilisistä energiaratkaisuista, kehittämisprosessista ja tuloksista.

Virtuaalinen loppuseminaari 15.6.

 

METE - Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävät energiaratkaisut ovat tärkeitä maaseudun mikro- ja pienyrityksille ja maaseudun menestykselle. Investointi energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan pienentää hiilijalanjälkeä, mutta tuo myös taloudellisia säästöjä.

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on siirtää tietoa ja osaamista energiatehokkuudesta sekä uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksista ja vaikutuksista Kaakkois-Suomen maaseutukunnissa toimiville yrityksille. Tavoitteena on edistää ja rohkaista energiatehokkaita toimintamalleja, jotka osaltaan lisäävät maaseudun elinvoimaisuutta ja maaseudulla toimivien yritysten kilpailukykyä. 

 

Osana ilmastosopimusta

Hallitusohjelman (2019) mukaan ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Edistämällä energiatehokkaiden toimintamallien käyttöönottoa Kaakkois-Suomen maaseutukuntien pien-ja mikroyritysten keskuudessa voidaan osaltaan edesauttaa Suomen sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentymistä.