Havaintoja yritysten sähkönkulutushistorian perusteella

Energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan tehdyt investoinnit ovat tehokas tapa pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia. Panostamalla energiatehokkaisiin ratkaisuihin yritys voi myös saavuttaa taloudellisia säästöjä.

Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut- hankkeessa analysoitiin mikro- ja pienyritysten tuntikohtaisia sähkönkulutustietoja kuudelta toimialalta. Hankkeeseen valittiin mukaan 11 yritystä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maaseudulta.

Osallistuvien yritysten toimialat:

Metalliteollisuus
Elintarviketeollisuus
SOTE- yritykset
Muut yritykset (kivituotteiden valmistus, yksityiset terveyspalvelut ja mökkimatkailu)

Analysoinnin perusteella löytyi useita energiatehokkuuskeinoja. Suurimpana yksittäisenä keinona energiatehokkuuden lisäämiseksi nousi sisälämpötilan laskeminen yritysten toiminta-aikojen ulkopuolella. Toinen hyvä keino energiatehokkuuden saavuttamiseksi on vaihtaa hehkulamput LED-valaisimiin. Valaistuksessa voidaan ottaa myös käyttöön liiketunnistin sisävalojen ohjauksessa ja hämäräkytkimen käyttö ulkovalaistuksen ohjauksessa.

Artikkelin havainnoista löydät osoitteesta www.labopen.fi/lab-pro/pienyritysten-sahkonkulutushistoriasta-vinkkeja-energiatehokkuuteen

Voit myös tutustua muihin METE- hankkeessa tehtyihin artikkeleihin osoitteessa www.maaseudunmete.fi/julkaisut