LAB-ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu tukemassa pien- ja mikroyritysten energiatehokkuustaivalta

Energia-ala elää murrosta. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, minkä lisäksi 2030-luvun loppuun mennessä sähkö ja lämpö tulisi tuottaa lähes päästöttömästi. Tällä hetkellä kotitalouksia kurittavat sähkön korkea hinta ja kallistuneet polttoaineet heijastelevat taloudellisesti myös pienempien yritysten toimintaan.  

LAB-ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) vetämä Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut -hanke eli lyhyesti METE2 auttaa pien- ja mikroyrityksiä parantamaan energiatehokkuuttaan sekä siihen liittyvää osaamistaan ja kasvattamaan niiden avulla kilpailukykyään. 

Investoimalla energiatehokkuuteen pienempi hiilijalanjälki ja taloudellista hyötyä

Energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan tehdyt investoinnit ovat tehokas tapa pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Pitkällä tähtäimellä investoinneilla voi saavuttaa myös taloudellista hyötyä energiansäästöjen avulla. Vaikka energiatehokkuuden investoinnit ovat kannattavia, pien- ja mikroyrityksillä ei ole tarpeeksi tietoa erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista, eikä mikroyrityksille sopivista energiaratkaisuista ole julkaistu riittävästi yrityksiä hyödyttävää konkreettista tietoa.  

Yksityisen palvelualan rakennuksissa energiakustannusten säästöpotentiaali lämmön osalta on noin 17 %, ja jo pudottamalla sisälämpötilaa asteella, lämmityskuluissa voi säästää noin 5 %. Energiatehokkuuden parantamistoimenpiteistä, kuten ilmalämpöpumpun käyttöönotosta, on hyötyä erityisesti maaseudun rakennuksissa, joita ei ole mahdollista liittää kaukolämpöverkkoon.  

METE2-hankkeessa jaetaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian investointeihin liittyvää tietoa ja osaamista Päijät- ja Kanta-Hämeen maaseutujen pien- ja mikroyrityksille. Hankkeen tilaisuudet aloittaa 13.12.2022 järjestettävä Energiatehokkuus yrityksen kilpailutekijänä -webinaari, jonka ilmoittautuminen on auki 12.12. asti. Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti alueiden sosiaali- ja terveys- sekä palvelualan yritykset, joissa rakennusten toiminta-ajoissa on suuria vaihteluita. Lisäksi hankkeen aikana rakennetaan yritysten käyttöön energiainvestointien arviointityökalu, jossa toisin kuin kuluttajille suunnatuissa työkaluissa, otetaan huomioon myös yritysten vaihtelevat tilojen käyttöajat. 

”Hankkeelle on erityisen kova tarve juuri nyt energiamarkkinoiden myllertäessä. Olemme käyneet monia kiinnostavia energiateemaisia keskusteluja mm. sote-alan yrittäjien kanssa ja hanke on otettu hienosti vastaan”, Kaisa Kontu, HAMK Techin energiatehokkuustutkimusryhmän vetäjä, kertoo. 

Lisätiedot

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Mika Keski-Luopa LAB-ammattikorkeakoulusta. Mikan tavoitat puhelimitse: +358 44 708 5241 tai sähköpostitse: mika.keski-luopa@lab.fi.  

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE2) -hanketta (1.6.2022–30.6.2024) rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hanke on osa LAB-ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa. Ammattikorkeakoulujen TKI- eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa tehdään laaja-alaista yhteistyötä niin yritysten, julkisen sektorin kuin kuluttajienkin kanssa muun muassa tuote- ja palvelukehittämisen, tutkimuksen ja muotoilun kautta. Toiminnan tavoitteena on tuottaa kohderyhmälleen lisäarvoa ja parantaa alueellista elinvoimaa.