Hanketilanne 31.8.2021

Hyvä METE -projektiin osallistuva sekä vähähiilisyydestä kiinnostunut mikro- tai pk -yritys!

Kiitos,  että olet osoittanut kiinnostuksesi LAB ammattikorkeakoulun ja JS Environ, meneillään olevaa projektia kohtaan. Tavoitteenahan on löytää ratkaisuja yritysten energiatarpeisiin, kustannustehokkuuteen, energiatehokkuuteen ja vähähiilisiin ratkaisuihin.

Projekti lähti liikkeelle tammikuussa 2021 hankkeen toteutuksen tarkentavalla suunnittelulla sekä yhteydenotoilla mahdollisesti hankkeesta kiinnostuneisiin, maaseudulla toimiviin mikro- ja pk -yrityksiin ( ei maatalousyrityksiin). Tässä yhteydessä kysyttiin osallistumishalukkuutta yli 130 yritykseltä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.. Tavoitteena oli saada projektiin mukaan 25-30 yritystä. Tähän tavoitteeseen päästiin! Eri toimialoja mukana on yhteensä kymmenen, mm. metsä-, metalli-, sote-, matkailu- ja elintarviketoimialat.

Asiakashankinnan yhteydessä yritysten reaktiot olivat poikkeuksetta kiinnostuneet; yleisesti projekti koettiin tarpeellisena sekä sen toimintamallia pidettiin hyvänä.

Tällä hetkellä on meneillään projektiin valikoituneiden yritysten analysointi, joka saataneen loppuun syyskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen toteutetaan mahdollisten tarkentavien tietojen hankinta ja kohteissa mahdollisesti toteutettavat mittaukset. Talven ja kevään 2022 aikana toteutetaan erilaiset laskennat ja raportoinnit. Hankkeen tiimoilta tullaan järjestämään useita tiedotukseen sekä koulutukseen liittyviä webinaareja loppusyksystä, joiden aikatauluista tiedotetaan erikseen niin mailitse kuin näillä sivuillakin.

Mikäli Sinulla ei keväällä ollut mahdollisuutta tutustua lähemmin hankkeeseemme, voit tarkistaa tilanteen asiakashankinnasta vastaavalta, JS Enviro / Juha Saajoranta, puh 040 763 5920 syyskuun 10 päivään asti.