Lämpöpumputko osana ratkaisua?

Energianhinnat ovat nousussa. Lämpöpumppujen avulla absoluuttinen energiakustannusten nousu on huomattavasti pienempi. Lämpöpumppujen avulla toteutettu kysynnänjousto avaa uusia säästömahdollisuuksia. Webinaarissa Suomen lämpöpumppuyhdistyksen SULPU ryn toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen valottaa lämpöpumppujen valinnasta eri yrityskohteisiin.