LAB-ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu tukemassa pien- ja mikroyritysten energiatehokkuustaivalta

Energia-ala elää murrosta. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, minkä lisäksi 2030-luvun loppuun mennessä sähkö ja lämpö tulisi tuottaa lähes päästöttömästi. Tällä hetkellä kotitalouksia kurittavat sähkön korkea hinta ja kallistuneet polttoaineet heijastelevat taloudellisesti myös pienempien yritysten toimintaan.  

LAB-ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) vetämä Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut -hanke eli lyhyesti METE2 auttaa pien- ja mikroyrityksiä parantamaan energiatehokkuuttaan sekä siihen liittyvää osaamistaan ja kasvattamaan niiden avulla kilpailukykyään. 

Investoimalla energiatehokkuuteen pienempi hiilijalanjälki ja taloudellista hyötyä

Energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan tehdyt investoinnit ovat tehokas tapa pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Pitkällä tähtäimellä investoinneilla voi saavuttaa myös taloudellista hyötyä energiansäästöjen avulla. Vaikka energiatehokkuuden investoinnit ovat kannattavia, pien- ja mikroyrityksillä ei ole tarpeeksi tietoa erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista, eikä mikroyrityksille sopivista energiaratkaisuista ole julkaistu riittävästi yrityksiä hyödyttävää konkreettista tietoa.  

Yksityisen palvelualan rakennuksissa energiakustannusten säästöpotentiaali lämmön osalta on noin 17 %, ja jo pudottamalla sisälämpötilaa asteella, lämmityskuluissa voi säästää noin 5 %. Energiatehokkuuden parantamistoimenpiteistä, kuten ilmalämpöpumpun käyttöönotosta, on hyötyä erityisesti maaseudun rakennuksissa, joita ei ole mahdollista liittää kaukolämpöverkkoon.  

METE2-hankkeessa jaetaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian investointeihin liittyvää tietoa ja osaamista Päijät- ja Kanta-Hämeen maaseutujen pien- ja mikroyrityksille. Hankkeen tilaisuudet aloittaa 13.12.2022 järjestettävä Energiatehokkuus yrityksen kilpailutekijänä -webinaari, jonka ilmoittautuminen on auki 12.12. asti. Hankkeen kohderyhmää ovat erityisesti alueiden sosiaali- ja terveys- sekä palvelualan yritykset, joissa rakennusten toiminta-ajoissa on suuria vaihteluita. Lisäksi hankkeen aikana rakennetaan yritysten käyttöön energiainvestointien arviointityökalu, jossa toisin kuin kuluttajille suunnatuissa työkaluissa, otetaan huomioon myös yritysten vaihtelevat tilojen käyttöajat. 

”Hankkeelle on erityisen kova tarve juuri nyt energiamarkkinoiden myllertäessä. Olemme käyneet monia kiinnostavia energiateemaisia keskusteluja mm. sote-alan yrittäjien kanssa ja hanke on otettu hienosti vastaan”, Kaisa Kontu, HAMK Techin energiatehokkuustutkimusryhmän vetäjä, kertoo. 

Lisätiedot

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Mika Keski-Luopa LAB-ammattikorkeakoulusta. Mikan tavoitat puhelimitse: +358 44 708 5241 tai sähköpostitse: mika.keski-luopa@lab.fi.  

Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE2) -hanketta (1.6.2022–30.6.2024) rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hanke on osa LAB-ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa. Ammattikorkeakoulujen TKI- eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa tehdään laaja-alaista yhteistyötä niin yritysten, julkisen sektorin kuin kuluttajienkin kanssa muun muassa tuote- ja palvelukehittämisen, tutkimuksen ja muotoilun kautta. Toiminnan tavoitteena on tuottaa kohderyhmälleen lisäarvoa ja parantaa alueellista elinvoimaa. 

Energiatehokkuus yrityksen kilpailutekijänä -webinaari

METE2-hanke mukana LAB LIITO Talk – asiantuntijawebinaarisarjassa. Ilmoittaudu mukaan!

Energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan tehdyt investoinnit ovat tehokas tapa pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Pitkällä tähtäimellä investoinneilla voi saavuttaa taloudellista hyötyä energiansäästöjen avulla. Näiden lisäksi energiatehokkuuden parantaminen voi tuoda myös muita etuja, kuten parantaa yrityksen imagoa ja nostaa toimitilojen arvoa.

Energia-asiantuntija ja Maaseudun palveluyritysten vähähiiliset energiaratkaisut (METE2)-hankkeen projektipäällikkö Mika Keski-Luopa avaa yritysten energiatehokkuustoimenpiteiden mahdollisuuksia ja hyötyjä. Lisäksi kuullaan konkreettisia esimerkkejä energiatehokkuustoimenpiteistä, joita niin yritykset kuin yksityishenkilötkin voivat toteuttaa omissa tiloissaan.

 
Ilmoittaudu mukaan 12.12. mennessä. Saat ilmoittautumisesi jälkeen paluuviestissä Zoom-linkin tilaisuuteen. Webinaari on maksuton. Ilmoittautumiseen pääset tästä.
 

LAB LIITO Talk -asiantuntijaseminaarisarja on suunnattu yrityksille sekä muiden sidosryhmien edustajille, alumneille, opiskelijoille ja henkilöstölle. Puheenvuorot pidetään etänä ja niiden kautta pääset kuulemaan Liiketoimintayksikön asiantuntijoita sekä tutustumaan hankkeiden toimintaan.

Lue lisää projektin kulusta

Lue lisää täältä

Loppuseminaari ke 15.6. klo 13-15:30

Loppuseminaarin ohjelma

 • Projektipäällikön aloitus / Pulkkinen
 • Hankehistoria eli miten METE syntyi? / Saajoranta ja Punkka
 • Energia-asiantuntija, hankkeen työpaketit ja vaikuttavuus / Keski-Luopa
 • LABin ja LUTin puheenvuorot / Kotonen ja Laihanen
 • Kaakkois-Suomen ELYn puheenvuoro / Penttilä
 • ProAgrian ja Motivan puheenvuorot / Parkkonen ja Kiuru
 • Viiden minuutin tauko
 • Asiakasvideon esitys / Savikunto, MenSe, Kymijoen Hoiva sekä
 • Asiakasvideoon sisällytetty osio METEn jatkoista / Keski-Luopa
 • Asiakkaiden ja lehdistön kommentit sekä kysymykset
 • Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös / kaikki

Lämpöä harakoilleko? – Webinaari 23.5. klo 15-16

Poistoilman lämmöntalteenotto kerrostaloissa ja muissa isoissa kiinteistöissä vähentää lämmityskuluja rajusti. Webinaarissa MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Rami Wiss kertoo poistoilman lämmöntalteenoton hyödyistä sekä vinkkejä laitevalintaan.

Lämpöpumppuihin yhdistetyllä talteenotolla säästää selvää rahaa!

MV-Jäähdytys Oy esittely
 

Liity mukaan webinaariin ma 23.5.2022 klo 15.00-16.00 

Liittyminen tietokoneella tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Voit myös soittaa (vain ääni)
 Finland, Helsinki
Phone Conference ID: 808 549 263#

Lämpöpumputko osana ratkaisua? – Webinaari 18.5. klo 10-11

Energianhinnat ovat nousussa. Lämpöpumppujen avulla absoluuttinen energiakustannusten nousu on huomattavasti pienempi. Lämpöpumppujen avulla toteutettu kysynnänjousto avaa uusia säästömahdollisuuksia. Webinaarissa Suomen lämpöpumppuyhdistyksen SULPU ryn toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen valottaa lämpöpumppujen valinnasta eri yrityskohteisiin.

Virtuaalinen loppuseminaari 15.6. klo 13-15.30

Tule kuulemaan ja keskustelemaan puolitoista vuotta kestäneen hankkeemme lopputuloksista Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pk – ja mikroyrityksissä, omalta koneeltasi.

Liity mukaan virtuaaliseen tapahtumaan 15.6. klo 13-15.30 alla olevasta linkistä

Microsoft Teams meeting
Liity tietokoneella tai mobiili appilla
Klikkaa tästä liittyäksesi

Tai puhelimella (vain ääni)
+358 9 85626310,,378568888#
Finland, Helsinki
Phone Conference ID: 378 568 888#
Find a local number | Reset PIN

Energiatehokas ja tarkoituksenmukainen valaistus – Webinaari ke 6.4. klo 15 -16.00

Infotilaisuudessa kerrotaan energiatehokkaan valaistuksen kannattavuudesta ja takaisinmaksuajajoista. Esimerkiksi halogeenilamput kuluttavat yli neljä kertaa enemmän sähköä kuin ledit. Infossa käydään läpi myös sisävalaistusstandardin asettamia reunaehtoja valaistukselle.

Maakaasusta biokaasuun – webinaariin ke 23.3. klo 15 -16.00

Suomen kokonaisenergiankulutuksesta maakaasun osuus on noin 10 %. Kuinka paljon tästä pystytään korvaamaan uusiutuvalla energialla ja miten riippuvuutta tuontienergiasta voidaan vähentää?

Energiakatselmus kannattaa! – Webinaari ke 16.3. klo 15-16

Webinaarissa kuulet valtion tukemista energiakatselmuksista, niiden tuloksista sekä uudesta täsmäkatselmuskokeilusta, joka mahdollistaa hyvin vapaamuotoisten selvitysten toteuttamisen tuettuna. 

Kuulet myös konkreettisia vinkkejä ja ohjeita kiinteistösi energiatehokkuuden parantamiseen ja energiakustannusten vähentämiseen. Voit myös esittää omia kysymyksiäsiMotivan asiantuntijoilleTomi Kiurulle ja Harri Heinarolle.

Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Tarjoamme julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla ne voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja.

motiva.fi