Energiatehokkuuden vaikutukset yritystoimintaan

Energiatehokkuuteen tai uusiutuvaan energiaan tehdyt investoinnit ovat tehokas tapa pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia, sekä saavuttaa taloudellisia säästöjä. Esityksessä pureudutaan keinoihin, joiden avulla yrityksen energiatehokkuutta voidaan parantaa. Lisäksi kerrotaan yritysten energia-asioiden neuvonta- ja tukipalveluista ja siitä miten Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut- hanke auttaa yrityksiä energiatehokkuusasioissa.

TUTUSTU JULKAISUUN TÄSTÄ